Ông.
NGUYỄN BẢO NGUYÊN

CTO & Co-Founder, Bizzi Vietnam

Ông Nguyễn Bảo Nguyên hiện đang là nhà Đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ Bizzi Việt Nam – Nền tảng quản lý chi phí và đối soát tự động cho doanh nghiệp. Nhờ tầm nhìn về xây dựng sản phẩm, ông Nguyên đã có thể xây dựng một sản phẩm mạnh mẽ có thể phục vụ nhiều khách hàng lớn với nguồn nhân lực tinh gọn. Trước khi thành lập Bizzi Việt Nam, ông Nguyễn Bảo Nguyên đã có hơn 10 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý tại các công ty công nghệ có tiếng như FPT, Vexere, Uiza, Global Fashion Group.