Ông.
NGUYỄN KHẮC NGUYỆN

Phó Tổng Giám Đốc, kiêm Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Tiền tệ – Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế Trường Đại học Curtin (Australia)

Hơn 18 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: Tài chính Ngân hàng, Marketing, Truyền thông, Truyền hình

Gia nhập ACB từ năm 2006, đảm nhận nhiều vị trí khác nhau và hiện là Phó Tổng Giám Đốc, kiêm Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực.

Là người dẫn dắt quá trình chuyển đổi thương hiệu ACB vào năm 2015, xây dựng và thực thi chiến lược quản trị nhân sự một cách sáng tạo, đầy tham vọng, phát triển cộng đồng hệ sinh thái nhân tài ACB Talent Ecosystem phát huy hiệu quả văn hóa Work:Live:Learn trong tổ chức