ThS. BS.
NGUYỄN THÀNH DANH

Giám đốc Điều hành, Besins Healthcare

– Chuyên gia tư vấn điều hành và đào tạo tại Uplift Training & Consulting, BMG Training, chuyên sâu về các lĩnh vực Healthcare Management, Pharma Marketing, Digital Healthcare, M&A và Market Access.

– Thành viên của Hiệp hội Quản lý Hệ thống Thông tin và Sức khỏe Hoa Kỳ và Châu Á – Thái Bình Dương (HIMSS).

– Ban cố vấn Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (Thành viên Hội đồng CHIR)

– Giảng viên thỉnh giảng ngành Marketing cho chương trình MBA-CFVG ngành MMSS (Master of Marketing – Sales & Services), Đại học HUTECH, Đại học Y Hà Nội.

– Mentor, Ban cố vấn điều hành Chương trình SME Mentoring 1on1 từ năm 2017 đến nay (2023).

 Tư vấn chuyên ngành y tế cho UK Health – Tổng lãnh sự quán Anh, cho các dự án về chuyển đổi số và startup y tế từ 2018-2023.