Ông.
NGUYỄN TUẤN QUỲNH

Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn - Saigon Books

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn – Saigon Books; Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM. Ông được biết đến là một trong những doanh nhân có khả năng đảm nhận đồng thời nhiều vị trí: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (SFC), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC), Thành viên HĐQT Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và thành viên HĐQT một số công ty trong lĩnh vực giáo dục và xuất bản.