Ông.
NGUYỄN VĂN VŨ AN

Giám đốc, Vườn ươm Doanh nghiệp, tỉnh Trà Vinh,
Giám đốc, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp, Trường Đại học Trà Vinh

Vị trí và đơn vị công tác:

 • Giảng viên chính, nghiên cứu sinh, thạc sĩ tài chính ngân hàng.
 • Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh;
 • Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp, Trường ĐH Trà Vinh;
 • Thành viên Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia;
 • Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng cố vấn khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh;
 • Điều phối viên trưởng Mạng lưới Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp khu vực ĐBSCL;
 • Tổ trưởng Tổ chuyên gia cố vấn và hỗ trợ khởi nghiệp Trường Đại học Trà Vinh.

Kinh nghiệm chuyên môn:

 • Hơn 06 năm kinh nghiệm đào tạo, mentor cho các dự án khởi nghiệp.
 • Giám khảo và cố vấn cho nhiều cuộc thi khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (do Tỉnh đoàn Trà Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh, Trường Đại học Trà Vinh, Dự án SME Trà Vinh tổ chức).
 • Tổ chức nhiều cuộc thi, sự kiện lớn về khởi nghiệp với quy mô cấp Trường, khu vực và quốc tế.
 • Cố vấn cho Hợp tác xã Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.
 • Tác giả 10 quyển sách về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp.

Quá trình học tập, bằng cấp:

 • 2006-2010: Cử nhân kinh tế học tại Trường Đại học Cần Thơ.
 • 2007-2011: Cử nhân tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Cần Thơ.
 • 2012-2014: Thạc sĩ tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Cần Thơ.
 • 2021-nay: Nghiên cứu sinh tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Trà Vinh.

Các chứng nhận về khởi nghiệp: 

 • Kỷ lục Việt Nam: Chủ biên nhiều đầu sách về kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp nhất được xuất bản, dùng làm tài liệu cho chương trình đào tạo khởi nghiệp tại các trường cao đẳng, đại học.
 • Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo tác động xã hội.
 • Chương trình đào tạo tâm thế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 • Quản trị dự án khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 • Lớp TOT môn học khởi nghiệp dành cho giảng viên nguồn.