Ông.
NGUYỄN VIỆT ĐỨC

Tổng Giám Đốc, Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (ICM)

Ông Nguyễn Việt Đức hiện có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực như ngân hàng, quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, tài chính, đầu tư, bảo hiểm, tư vấn, pháp lý. Một số những vị trí mà ông từng phụ trách:

  • Thành viên Hội đồng Cố vấn – Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Thế giới.
  • Ban lãnh đạo – Startup Vietnam Foundation.
  • Giám đốc điều hành – Innovation Capital Management
  • Giám đốc đầu tư HDbank.
  • Quản lý cấp cao – KPMG Việt Nam.
  • Phó CRO – Ngân hàng An Bình.
  • CIO – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun.
  • CIO – Công ty Bảo Việt Life.
  • Phó Giám đốc Tư vấn – Công ty Chứng khoán Eurocapital.