Ông.
THARANUT KOONYOTYING

Lãnh Sự,
Tổng Lãnh Sự Quán Hoàng Gia Thái Lan TP.HCM

Ông Tharanut Koonyotying là một nhà ngoại giao người Thái có nhiều kinh nghiệm trong ngoại giao kinh tế. Hiện tại, ông đang là trưởng ban kinh tế tại Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi ông dẫn dắt một đội ngũ về Trung tâm thông tin doanh nghiệp. Ông Tharanut chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về thị trường Việt Nam cho các nhà đầu tư Thái Lan và các đối tác của họ, cũng như xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Thái Lan và Việt Nam. Ông Tharanut còn là một nhà ngoại giao năng động và sáng tạo, cam kết thúc đẩy thương mại và đầu tư Thái Lan tại Việt Nam, cũng như tăng cường ngoại giao đổi sáng tạo mới giữa hai quốc gia.
Gần đây, ông đã giới thiệu một số doanh nghiệp khởi nghiệp của Thái Lan từ Hiệp hội Khởi nghiệp Thái Lan vào thị trường Việt Nam. Ông rất nhiệt huyết trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp khởi nghiệp của Thái Lan thành công tại thị trường Việt Nam và tin rằng hai quốc gia có thể cùng nhau thúc đẩy thương mại và đầu tư.