Ông.
TUẤN NGUYỄN

Quản lý phát triển kinh doanh,
Public Sector Startups Asia Pacific,
Amazon Web Services (AWS)

Với vai trò của mình tại nhóm Khởi nghiệp Khu vực Công Châu Á Thái Bình Dương & Nhật Bản tại Amazon Web Services (AWS), ông Tuấn Nguyễn chuyên làm việc với các công ty khởi nghiệp và đối tác trong các lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe, thành phố thông minh, tính bền vững, nông nghiệp, chính phủ kỹ thuật số, công nghệ vũ trụ, v.v. để giúp đỡ những công ty này mở rộng quy mô thông qua cố vấn công nghệ, mạng lưới cộng đồng và hỗ trợ tiếp cận thị trường.

Ông Tuấn Nguyễn đam mê đổi mới khoa học và công nghệ vì lợi ích kinh tế và xã hội. Trước khi làm việc tại AWS, Ông đã triển khai nhiều chương trình khác nhau, chẳng hạn như sáng kiến Open Innovation nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa công ty và công ty khởi nghiệp trên khắp châu Á và nền tảng Deep Tech for Good giới thiệu các giải pháp khởi nghiệp đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.