Skip links
Ông.
VÕ TRẦN ĐÌNH HIẾU

Thành viên HĐQT, VIISA

Ông Võ Trần Đình Hiếu hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị tại Quỹ đầu tư Khởi nghiệp VIISA với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư ở khu vực Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Ông đồng thời là Phó Giám đốc tại Quỹ đầu tư Dragon Capital và là đồng sáng lập Câu lạc bộ Fintech Việt Nam. Tại VIISA, ông Hiếu đã góp phần thành công vào hơn 40 mô hình khởi nghiệp giai đoạn sớm ở Việt Nam trong đó nổi bật có Base, Urbox, Medigo, Casso… Là người tâm huyết với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt, ông tin tưởng vào doanh nhân Việt Nam có thể tận dụng ưu thế và thay đổi thế giới.