PGS.TS.
PHẠM LÊ AN

Giám đốc, Trung tâm Hỗ trợ Dự án và Đổi mới Sáng tạo - Đại học Y Dược TP.HCM

Quá trình đào tạo:

Năm 1986: Tốt nghiệp BS Nhi tại trường Đại Học Y Dược TP.HCM

Năm 1990: Tốt nghiệp BS Nội trú Nhi

Năm 1998: ThS Nhi hệ chuyển đổi từ nội trú

Năm 1999 – 2000: Fellowship BS Gia đình, UCI Hoa Kì

Năm 2005: Tiến sĩ Nhi Khoa

Năm 2010: Phó Giáo Sư

Là một trong những bác sĩ đặt nền móng cho chuyên ngành y học gia đình tại Việt Nam. PGS. TS Phạm Lê An hiện là Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Dự án và Đổi mới Sáng tạo – Đại học Y Dược TP.HCM.