PGS.TS.
TRẦN CAO ĐỆ

Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên, Đại học Cần Thơ

PGS.TS. Trần Cao Đệ, nguyên Trưởng Khoa CNTT và Truyền thông, trường Đại học Cần Thơ, giảng dạy CNTT tại Trường Đại học Cần Thơ từ năm 1994 đến nay, hiện là Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên, phụ trách hợp tác doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên; tham gia giảng dạy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; cố vấn một số dự án khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐH Cần Thơ.