Skip links

STARTUP PITCH 2024

5 PITCHS
2 COMPETITIONS

Các phiên Pitching của 110 startup và công ty công nghệ quốc tế tiềm năng nhất được tuyển chọn từ 2,000 ứng viên từ 2 cuộc thi Startup Wheel và Green Innovation Fellowship

0 +
Hồ sơ đăng ký
0 +
Quốc gia
0 +
Phiên Pitching
> 0 tỷ
Tổng giải thưởng

#1. STARTUP WHEEL 2024

Startup Wheel là một trong những cuộc thi khởi nghiệp thường niên quy mô quốc tế. Trong 10 năm, Startup Wheel chào đón hơn 2,000 startups mỗi năm từ 43 quốc gia trên cả 5 châu lục; 1.500 quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia đầu ngành và các đối tác toàn cầu. Startup Wheel – bức tranh toàn cảnh của khởi nghiệp Việt Nam và khu vực. Đăng ký Startup Wheel để tham gia vào Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo!

#2. GREEN INNOVATION FELLOWSHIP 2024

Green Innovation Fellowship là chương trình tiên phong tìm kiếm, xúc tiến và ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo xanh, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam và khu vực.