ThS.
LÊ NHẬT QUANG

Giám Đốc Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG - HCM (IEC)

Thạc Sĩ Lê Nhật Quang có hơn 9 năm kinh nghiệm trong quá trình tham gia xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tại ITP và Cộng đồng Khởi nghiệp Việt Nam.

Ông đã hỗ trợ, tư vấn hơn 200 Dự án Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo hằng năm; tham gia đào tạo, hướng dẫn hơn 5.000 cán bộ quản lý về phát triển, xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp tại địa phương.

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

 • Nghiên cứu xác định các nhân tố tác động đến tinh thần Khởi nghiệp của sinh viên ngành CNTT – TT trong ĐHQG – HCM năm 2014.
 • Thực trạng và giải pháp thúc đẩy thương mại hóa công nghệ tại ĐHQG – HCM năm 2017.
 • Nâng cao năng lực xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp ĐMST cho cán bộ quản lý của các bộ ngành, địa phương, tổ chức chính trị – xã hội và cơ sở nghiên cứu, đào tạo năm 2018.

Tham gia đồng thực hiện

 • Xây dựng mô hình Khu Công nghệ thông tin tập trung trong đại học năm 2015.
 • Xây dựng và thí điểm Chương trình hỗ trợ Khởi nghiệp tổng thể tại ĐHQG – HCM năm 2016.
 • Hỗ trợ đào tạo Khởi nghiệp các Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin – Truyền thông, ưu tiên lĩnh vực Internet of Things 2016.
 • Đánh giá mức độ sẵn sàng của Trường Đại học trong tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh 2020.
 • Xây dựng đề án Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG – HCM năm 2017.
 • Xây dựng đề án Trung tâm AI TP.HCM năm 2021.
 • Xây dựng đề án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo An Giang năm 2022.
 • Xây dựng Chương trình Ươm tạo Doanh nghiệp ĐMST tại tỉnh Ninh Thuận 2021.
 • Xây dựng Chương trình Ươm tạo Doanh nghiệp ĐMST tại tỉnh Vĩnh Long 2022.