Tiến sĩ.
NGÔ MINH HẢI

Trưởng khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF)

Tiến sĩ Ngô Minh Hải được biết đến như một ông bầu mát tay kiến tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và lãnh đạo trẻ của các trường đại học khai phóng. Ông là tác giả của sách Hành trình khởi nghiệp, cuốn sách bán chạy hàng đầu cho doanh nhân trẻ Việt Nam mơ tới thành công.