Skip links

LAUNCHPAD

Nơi chia sẻ những câu chuyện đổi mới sâu sắc và ấn tượng của các doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế. Đây cũng là sân khấu ra mắt các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ thông minh, công nghệ tiên tiến.

TRADE PROMOTION

Nơi diễn ra các phiên xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Quốc tế và Việt Nam để hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường và hợp tác phát triển công nghệ

Nổi bật tại innoex 2023

0
Quốc gia tham gia năm 2023
0
Công ty Quốc tế
0
Phiên trình bày
0
Việt nam Enterprise

đăng ký launching tại innoex 2024